Opusplace ny kund hos Weblicious

Opusplace är en mötesplats på webben dit lärare i grundskolan och gymnasiet kan söka sig för fortbildning och idéutbyte.

Att lärare ges möjligheter till kompetensutveckling och att goda idéer tas tillvara gynnar elever och stärker samhället. Weblicious är därför stolta över att ha fått det viktiga uppdraget att ta fram en ny webbplats åt kunden som möjliggör detta.

Uppdraget
Opusplace:s kurser och forum riktar sig till lärare över nationsgränserna. Informationen på den nya webbplatsen behövde därför göras tillgänglig på tre olika språk (svenska, engelska och mandarin). Kursanmälan och registrering görs via webbplatsen, vilket förutsatte en integration med utbildningsplattformen. Även kortbetalning och fakturering via Fortknox implementerades med stöd av Weblicious.

Resultatet kan du se på opusplace.com. Och i framtidens klassrum, där lärare använder sig av ledande metodik när de lär ut tack vare Opusplace.
Weblicious AB

Weblicious AB

Telefon: 08-55 00 8600

E-post: info@weblicious.se